Menu

Advokátní kancelář AK Fotr

Web advokátní kanceláře, která poskytuje právní služby v oblastech občanskéhopráva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, správního práva, práva nemovitostí, konkursního práva, nadačního práva, finančního práva a trestního práva.

Zastupujeme účastníky řízení před rozhodci, soudy, orgány státní správy a samosprávy.

Technologie: PHP Framework Nette, HTML 5, jQuery, CSS Bootstrap. Postaveno na redakčním systému CMS K2.

URL adresa: www.akfotr.cz